Type Here to Get Search Results !

No title

⏳Վերջնաժամկետը հունվարի 31!!! 

📢Ամառային ուսանողական հետազոտական պրակտիկայի ծրագիր 🇩🇪 Գերմանիայում!!!

📌Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) գիտա-հետազոտական ինստիտուտը կազմակերպում է ամենամյա DESY ուսանողական ամառային ծրագիրը։ 
🏢Ծրագիրն անցկացվում է ինստիտուտի Համբուրգի, կամ Բեռլինի լաբորատորիաներում։ 

🔬Ծրագիրն բնական գիտությունների, ֆիզիկայի , ինֆորմատիկայի բնագավառներում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում մասնակցել հետազոտական աշխատանքների, դասախոսությունների ու թրեյնինգների, ինչպես նաեւ այլ միջոցառումների։

🗓️Ծրագիրն 2024 թ.-ին անցկացվելու է հունիսի 16- սեպտեմբերի 5ը. 
 
💰Ծրագիրն ապահովում է կեցությունը, տրամադրում ամսական 1200 եվրո կրթաթոշակ, մասնակի փոխհատուցում ճանապարհածախսը։