Type Here to Get Search Results !

Կրթաթոշակ - Վաշինգտոնի Ամերիկյան համալսարանում

⏳Վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 15!!!

🔊Ամբողջական 💰կրթաթոշակ Վաշինգտոնի Ամերիկյան Համալսարանի իրավունքի քոլեջում (🇺🇲 ԱՄՆ) մագիստրոսական ծրագրերով ուսանելու համար!!!


📌Քաղաքացիական հասարակության առաջնորդության Մրցանակը (CSLA) իր ցանցում ներառված ԲՈՒՀ-երի (այդ թվում է Վաշինգտոնի Ամերիկյան Համալսարանի իրավունքի քոլեջը) առաջարկում է մագիստրոսական կրթաթոշակներ։ 

🟢Կրթաթոշակն նպատակաուղղված է աջակցելու դիմորդներին` ակադեմիական եւ մասնագիտական զարգացման ու իրենց հասարակություններում առաջնորդներ դառնալու համար։  

💰Ծրագիրն փոխհատուցում է ուսման վճարը, Ճանապարհածախսը, բժշկական ապահովագրությունը, գործուղման ծախսերը , տրամադրում ամսական կրթաթոշակ։