ՀՀ ԷՆ զբոսաշրջության կոմիտեն հայտարարում է դրամաշնորհային նոր մրցույթ՝ «Աջակցություն ՄԱՅՍ (MICE՝ Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) միջոցառման կազմակերպմանը»