Type Here to Get Search Results !

MEXT Ամբողջական կրթաթոշակ Ճապոնիայում

🔊💰Կրթաթոշակ 🇯🇵Ճապոնիայում ուսանելու համար!!!

📌🇯🇵Ճապոնիայի Կրթության , Մշակույթի, Սպորտի, Գիտությունների եւ Տեխնոլոգիաների Նախարարությունը արտասահմանցի ուսանողների համար առաջարկում է MEXT կրթաթոշակներ 🎓բակալավրատի, մագիստրոսական եւ PhD ծրագրերով ուսանելու, 🇯🇵 դասավանդողների վերապատրաստման, ճապոնագիտության եւ 🇯🇵 լեզվի կուրսեր անցնելու համար։  

💰Կրթաթոշակն ամբողջական է եւ փոխհատուցում է ուսման վճարը, ճանապարհածախսը, տրամադրում ամսական փոխհատուցում։ 

❗Բացի մագիստրոսական եւ PhD ծրագրերով ուսանելուն, մյուս ծրագրերի հայտերն ընդունվում են 🇯🇵 դեսպանատների կողմից (🇦🇲 դիմորդների համար ամռանը):

❗Համալսարանների կողմից մագիստրոսական եւ PhD ծրագրերով ուսանելու համար MEXT կրթաթոշակներ առաջարկվում են առանձին` հայտերն ընդունվում են մինչեւ նոյեմբեր-դեկտեմբեր (կախված ԲՈՒՀ-ից): 


#fully_scholarship #japan