Type Here to Get Search Results !

Stefan Banach մագիստրոսական կրթաթոշակ Լեհաստանում

⏳Վերջնաժամկետը հունիսի 21!!!

🔈The Banach Scholarship Programme մագիստոսական 💰 կրթաթոշակ 🇵🇱 Լեհաստանում!!!

📌 Ամենամյա կրթաթոշակային ծրագիրը կազմակերպվում է 🇵🇱 Լեհաստանի ԱԳՆ-ի եւ Ակադեմիական փոխանակումների 🇵🇱 ազգային գործակալության ( NAWA) համագործակցությամբ։ 

📌Ծրագիրն ներառված երկրներից (այդ թվում 🇦🇲 Հայաստան) երիտասարդներին հնարավորություն է ընձեռում 🎓 ինժիներիայի եւ տեխնիկական գիտությունների, գյուղատնտեսության, ճշգրիտ գիտությունների, կենսաբանության ու սոցիալ_հումանիտար գիտությունների բնագավառներում, 🇬🇧 , կամ 🇵🇱 լեզուներով, second-degree (մագիստրոսականի այլ բնութագրում է) ծրագրերով ուսանել 🇵🇱 ԲՈՒՀ-երում ։

💰Ծրագիրն փոխհատուցում է ուսման վճարը, տրամադրում ամսական կրթաթոշակ, 🇵🇱 լեզվի կուրսեր։