Type Here to Get Search Results !

Ամառային դպրոց Լյուցերնի համալսարանում

⏳Վերջնաժամկետը հունվարի 15!!!

🔊Ամառային դպրոց Լյուցերնի Համալսարանում (🇨🇭 Շվեյցարիա) մայիսի 24-29!!!

📌«Ethics in a Global Context » ամենամյա ամառային դպրոցն կազմակերպվում է Լյուցերնի համալսարանի կողմից ` UNESCO-ի հովանավորությամբ։ 

🟢"The Lucerne Summer University enables young students to examine ethical questions of today and tomorrow – beyond the boundaries of academic fields, cultures and religion – and to search together for solutions in a global context.

 🔎Դպրոցին կարող են դիմել 🇬🇧 իմացությամբ մագիստրատուրայի ուսանողներ։ 

💰Կազմակերպիչները փոխհատուցում են ճանապարհածախսը, ապահովում կեցությունը, նաեւ տրամադրում ECTS 6 կրեդիտ։ 


#school #swiss #fully_funded