Type Here to Get Search Results !

Կրթաթոշակ Հուբեյի նահանգի ԲՈՒՀ-երում

⏳Վերջնաժամկետը ` առանձին է յուրաքանչյուր ԲՈՒՀ-ի համար!!!

📢💰Կրթաթոշակ ` Հուբեյի նահանգի ( 🇨🇳Չինաստան) ԲՈՒՀ-երում ուսանելու համար!!!

📌🇨🇳Հուբեյի նահանգի Կառավարությունը արտասահմանցի ուսանողների համար առաջարկում է կրթաթոշակ ` 🎓 շրջանի ԲՈՒՀ-երում բակալավրիատի, մագիստրոսական եւ PhD ծրագրերով ուսանելու համար։


🏢Ներառված ԲՈՒՀ-երը👇
👉Yangtze University
👉Jianghan University
👉Hubei University of Technology
👉Wuhan Institute of Technology
👉Wuhan Textile University
👉Wuhan University
👉Huazhong University of Science and Technology
👉Central China Normal University
👉Wuhan University of Technology
👉China University of Geosciences (Wuhan)
👉Zhongnan University of Economics and Law
👉Huazhong Agricultural University
👉Wuhan University of Science and Technology
👉Hubei University of Chinese Medicine
👉Wuhan Polytechnic University
👉Hubei University of Automobile Technology
👉Hubei Institute of Fine Arts
👉Wuhan Conservatory of Music
👉Hubei University for Nationalities
👉Hubei University of Medicine
👉Hubei University of Economics
👉Wuhan Institute of Physical Education
👉South-Central University for Nationalities
👉Hubei University։

💰Կրթաթոշակը կազմում է տարեկան 10,000 (բակալավրիատ); 15 000 ( մագիստրատուրա); 20 000 ( PhD); 6 ամիսը 10 000 ; կամ տարեկան 20 000 ( Advanced Scholar Scholarship); 6 ամիսը 5 000; կամ տարեկան 10 000 ( General Scholar Scholarship):