Type Here to Get Search Results !

Սիներջի Ակադեմիայի Ծրագրավորման անվճար Դասընթաց


⏳Վերջնաժամկետը ` մայիսի 28!!! 

📢Սիներջի Ակադեմիայի Ծրագրավորման 🆓 դասընթաց 🇦🇲Երեւանում!!!

🎓Առարկաները՝ SQL, Java, JavaScript
🗓️Դասընթացների սկիզբը՝ հուլիսի 1
⏰Տևողությունը՝ 5 շաբաթ
❗Հաճախականությունը՝ ամեն օր 9։00-13։00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից

✍️Դասավանդման մեթոդը👇
👉1․ Դասընթացի ժամանակ՝ դասախոսություններ, պրակտիկ աշխատանք։
👉2․ Տնային առաջադրանքներ՝ մասնագիտական գրականություն և պրակտիկ առաջադրանքներ։

🎉Ընդունելության քննության թեմաները՝ կոմբինատորիկա, բուլյան հանրահաշիվ, հավանականության տեսություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, ծրագրավորման որևէ լեզվի տարրական իմացություն։